Propedeutika psihoterapije

O edukaciji

Želite se baviti psihoterapijom, ali nemate odgovarajuće visoko obrazovanje?

Edukacija iz Propedeutike psihoterapije jedan je od uvjeta propisanih Zakonom o djelatnosti psihoterapije za izdavanje rješenja savjetodavnom terapeutu o priznavanju prava za obavljanje djelatnosti psihoterapije. Propedeutiku psihoterapije upisuju pojedinci koji žele postati savjetodavni terapeuti kako bi stekli osnovna znanja i vještine prije, za vrijeme ili nakon specijaliziranog psihoterapijskog školovanja. 

Edukacija obuhvaća osnovno teorijsko i praktično uvodno obrazovanje u područje psihoterapije kada edukant ne ispunjava uvjete formalnog obrazovanja za psihoterapeuta. Regulira je Hrvatska komora psihoterapeuta, strukovno tijelo odgovorno za postavljanje standarda, etičkih smjernica te regulaciju rada psihoterapeuta, odnosno savjetodavnih terapeuta. 

Program Propedeutike psihoterapije obuhvaća edukaciju iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja se sastoji od skupa znanja, vještina i praktičnog rada potrebnog za obavljanje djelatnosti psihoterapije koju Amigdala centar provodi od 2021. godine.


Program Propedeutike psihoterapije Amigdala centra je verificiran od strane Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH). Amigdala centar trenutno je u procesu usklađivanja Programa sukladno novom Pravilniku o sadržaju izobrazbe i načinu provođenja propedeutike psihoterapije koji je donijela Hrvatska komora Psihoterapeuta, a u čiju nadležnost je prešla propedeutika psihoterapije sukladno Zakonu o djelatnosti psihoterapije. 

Nakon svih ispunjenih obveza (položenih kolegija i odrađane prakse), Amigdala centar izdaje polazniku Certifikat kao dokaz o uspješno završenom Programu propedeutike psihoterapije. Polazniku se uz Certifikat izdaje i Prilog Certifikatu koji sadrži dodatne podatke o položenim kolegijima i odrađenoj praksi. Certifikat i Prilog Certifikatu polaznik kasnije prilaže Hrvatskoj komori psihoterapeuta pri slanju dokumentacije i ispunjavanju pristupnice za upis u Imenik savjetodavnih terapeuta. 

S upisom 6. generacije i nastavom prema novom Programu kreće se odmah po odobrenju Programa od strane Hrvatske komore psihoterapeuta, očekivano u ožujku 2024. godine. Prijave se zaprimaju putem web stranice Amigdala centra ili putem e-maila info@amigdalacentar.hr

Predavači i suradnici

Ustanove prakse

Izvedbeni plan

Teorijska nastava se održava uživo na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (Jordanovac 110, Zagreb) u prosjeku svaki drugi vikend.  Za iduću grupu polaznika koja s teorijskom nastavom kreće u ožujku 2024. godine, teorijski dio nastave će biti organiziran u dva semestra, od ožujka do srpnja i od rujna do siječnja 2025. godine. Stručna praksa je obvezna za sve polaznike te je prikupljanje ovih sati predviđeno u trećem semestru nakon odslušane teorijske nastave i položenih ispita iako je moguće pohađati praksu u određenom broju sati i ranije, uz suglasnost ustanova koje primaju polaznike na praksu. Sukladno novom Pravilniku, polaznici su obvezni prikupiti 20 sati prakse u predškolskim ustanovama, 20 sati u školskim ustanovama, 30 sati u ustanovama socijalne skrbi i 30 sati u organizacijama za izvnabolničku skrb o mentalnom zdravlju. Amigdala centar osigurava polaznicima praksu u ustanovama s kojima ima suradnju, a polaznici također mogu predložiti ustanove u kojima bi željeli odraditi praksu te je potrebno da s tim ustanovama potom Amigdala centar sklopi sporazum o suradnji. 

NASTAVNE JEDINICE

Satnica teorijske nastave

Satnica prakse

Ukupno

TEORIJSKA NASTAVA

Opća psihologija

izv.prof.dr.sc. Antun Volenik
doc.dr.sc. Ana Šimunić
nasl.doc.dr.sc. Trpimir Jakovina

30

30

Razvojna psihologija

prof.dr.sc. Mira Klarin
dr.sc. Bruno Barać

45

45

Psihoterapijske teorije i škole

 

izv.prof.dr.sc. Marina Nekić

30

30

Socio-kulturološki kontekst psihoterapije

 

izv.prof.dr.sc. Ana Kurtović

doc.dr.sc. Iva Žurić Jakovina

30

30

Etička pitanja u psihoterapijskom radu

 

prof.dr.sc. Hrvoje Jurić

doc.dr.sc. Ines Skelac

doc.dr.sc. Luka Janeš

30

30

Specifičnosti znanstvenoistraživačkog rada u psihoterapiji

 

doc.dr.sc. Marina Novina

30

30

Teorije ličnosti

 

prof.dr.sc. Zvjezdan Penezić

nasl.doc.dr.sc. Trpimir Jakovina

45

45

Rehabilitacija

 

Dr.sc. Vesna Hercigonja-Novković

Prof.dr.sc. Anamarija Žic Ravlić

Prof.dr.sc. Jasmina Frey Škrinjar

Doc.dr.sc. Damir Miholić

45

45

Psihoterapijske teorije i škole

 

izv.prof.dr.sc. Marina Nekić

90

90

PRAKSA

Psihijatrijska praksa

60

Psihosocijalna praksa

100

Supervizija prakse

20

Ukupno sati teorijske nastave / prakse

180

405

UKUPNO SATI PROGRAMA

585

*Teorijska nastava uključuje predavanja, radionice i seminare izvedene kroz redovitu i konzultativnu nastavu. 

Uvjeti upisa i cijena

Program je namijenjen polaznicima edukacije za neki od psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj koji nemaju završen prijediplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u polju temeljnih  medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, psihologije, socijalnih djelatnosti, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, pedagogije i logopedije. Uvjete za upis ispunjavaju i osobe koje su u inozemstvu stekle jednakovrijednu razinu obrazovanja.

Program također mogu upisati i polaznici edukacije psihoterapijskih pravaca u Republici Hrvatskoj koji su završili najmanje prijediplomski studij iz polja medicine, psihologije, socijalnog rada i edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije i logopedije, ali se žele dodatno usavršiti u području propedeutike psihoterapije.

Uvjet za upis programa Propedeutike psihoterapije jest završen prijediplomski sveučilišni studij ili prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj. 

Ukoliko svojim osnovnim obrazovanjem ne udovoljavate uvjetima upisa prema gore navedenom, za dodatne informacije oko mogućnosti upisa Programa obratite se na info@amigdalacentar.hr.

Cijena edukacije

Edukaciju iz Propedeutike psihoterapije moguće je platiti u dva različita modela:

  1. JEDNOKRATNA UPLATA: 2.750 EUR (2.200 EUR + PDV)
  2. PLAĆANJE NA RATE (2-12 rata): 2.875 EUR (2.300 EUR + PDV)

 

Prije početka edukacije, radi rezervacije mjesta u grupi, potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 300 EUR (240 EUR + PDV). Preostali iznos edukacije umanjuje se za cijenu uplaćene akontacije.

Iskustva polaznika