O Nama

Amigdala centar osnovan je 2020. godine

s vizijom da postane vodeći organizator i pružatelj usluge edukacije iz propedeutike psihoterapije u RH i misijom promicanja djelatnosti psihoterapije i pozitivnog utjecaja profesionalnog terapijskog odnosa na osobni rast, zadovoljstvo i zdravlje pojedinca.

Uz organizaciju edukacija iz propedeutike psihoterapije Amigdala centar organizira i veći broj manjih edukacija i seminara u području mentalnog zdravlja, kao i individualno i grupno savjetovanje. Različite programe u okviru Amigdala centra dosad je pohađalo preko 150 polaznika, a Amigdala centar surađuje s više od 30 ustanova koje se bave liječenjem, edukacijom, socijalnom i drugim oblicima skrbi, psihosocijalnom podrškom i pomoći kao i više od 30 vrhunskih stručnjaka – sveučilišnih profesora, psihoterapeuta, psihijatara.

Propedeutika psihoterapije predstavlja edukaciju iz područja psihologije, medicine (psihijatrije), socijalnog rada i rehabilitacijskih znanosti koja obuhvaća skup znanja, vještina i praktičnog rada, potrebnih za obavljanje djelatnosti psihoterapije, a potrebna je u slučajevima kada edukant iz psihoterapijske edukacije ne zadovoljava uvjete potrebnog diplomskog obrazovanja.

Kroz interakciju s brojnim polaznicima i predavačima pokazala se potreba za digitalizacijom rada psihoterapeuta kroz platformu koja bi omogućila objedinjavanje podataka i predstavljala organizator, ali i vodič kroz psihoterapijski rad, kako za terapeute s iskustvom, tako i za edukante u području psihoterapije. Stoga je Amigdala centar u travnju 2023. godine započela provedbu projekta „Therapy Companion“, (referentni broj projekta: NPOO.C1.1.2.R2-I3.02.0217) koji je financiran iz Mehanizma za otpornost i oporavak u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“. Projekt traje 24  mjeseca, a ukupna je vrijednost projekta 176.562,29 €.

Amigdala centar u 2024. godini pokreće i program Filozofskog savjetovanja. Filozofsko je savjetovanje  dijaloški rad filozofskog praktičara s klijentom u cilju rješavanja raznih, profesionalnih ili organizacijskih problema, tako što će se problem moralno interpretirati i filozofski analizirati. Filozofsko je savjetovanje vrlo popularno u SAD-u i zapadnoj Europi, a posebno je primjereno za rješavanje moralnih dvojbi koje su uključene u gotovo sve profesionalne i osobne probleme Edukacija je namijenjena svim zainteresiranim osobama sa završenim diplomskim studijem iz društvenih i humanističkih disciplina.