Filozofsko savjetovanje

O edukaciji

Svatko se od nas susreće s različitim moralnim dvojbama i pitanjima koja se mogu svrstati pod filozofska pitanja, a ponekad o tome nemamo s kim razgovarati. To je upravo ono što filozofsko savjetovanje nudi. Klijent razgovara s osobom koja je stručnjak u filozofskoj analizi i promišljanju problema iz različitih perspektiva (filozofski praktičar). Cilj je razumjeti probleme i pitanja na dublji način i zajedno razmotriti različite mogućnosti rješenja. Po svojoj suštini, filozofsko savjetovanje se smatra individualnim etičkim consultingom, odražavajući najizvorniju primjenu filozofije kao praktične djelatnosti. Ova praksa vuče korijene iz zapadne filozofske tradicije gdje su prvi filozofi, posebno etičari, djelovali kao javni savjetnici, a ne samo akademski nastavnici. Njihov rad obuhvaćao je savjetovanje vladara i običnih ljudi o pitanjima dobrog života, moralnih odluka, obaveza i osobnih prava.

Danas se filozofsko savjetovanje ponovno pojavljuje kao popularan oblik pružanja usluga, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnoj Europi. Ova praksa predstavlja filozofiju kao svakodnevnu, praktičnu aktivnost, koristeći višetisućljetno iskustvo i razmišljanje velikih ljudskih umova. Posebno je primjerena za rješavanje moralnih dilema koje se često javljaju u profesionalnim i osobnim situacijama.

Važno je naglasiti da filozofsko savjetovanje nije zamjena za tretiranje mentalnih poremećaja i bolesti, već je usmjereno na osobni razvoj i rješavanje specifičnih životnih problema.

Edukacija traje ukupno četiri semestra. Nakon završena dva semestra polaznik edukacije stječe certifikat Praktičara pod supervizijom, koji omogućava rad s klijentima. Nakon završenih četiri  semestara polaznik edukacije dobiva puni certifikat koji omogućava samostalni rad s pojedincima, grupama i za korporativno savjetovanje.

Predavači i suradnici

Izvedbeni plan

Program online edukacije traje 2 godine (4 semestra) i koncipiran je tako da omogućava pohađanje uz rad. 

Literatura se obrađuje uz pomoć mentora, na sesijama koje se odvijaju jednom u 14 dana, u trajanju od dva školska sata po kolegiju (ukupno 8 školskih sati) i, periodično, uz grupni rad i konzultacije. Grupni susreti održavaju se jednom mjesečno ili dvomjesečno, ovisno o dinamici koju diktira aktualna faza programa edukacije. Jednom tijekom semestra planiran je susret i rad edukanata s mentorom uživo. 

Osnovne teme po semestrima edukacije

Uvjeti upisa i cijena

Edukacija je namijenjena svim zainteresiranim kandidatima koji su završili diplomski studij iz društvenih ili humanističkih disciplina.

Cijena online edukacije iznosi 2.250 EUR (1.800 EUR + PDV) godišnje za plaćanje u cijelosti. Cijena edukacije za plaćanje u dvije do maksimalno 12 mjesečnih rata iznosi 2.500 EUR (2.000 EUR + PDV).

Pri upisu u program plaća se akontacija u iznosu od 250 EUR (200 EUR + PDV) koja se u slučaju odustanka od programa ne vraća. Preostali iznos edukacije umanjuje se za cijenu uplaćene akontacije.

Nakon završena 2 semestra polaznik edukacije stječe certifikat Praktičara pod supervizijom, koji omogućava rad s klijentima. Nakon završenih 4 semestara polaznik edukacije dobiva puni certifikat koji omogućava samostalni rad s pojedincima, grupama i za korporativno savjetovanje.